درباره ما

دفتر خدمات مهندسی کام پرداز با استعانت از خداوند متعال در سال 81 با عنوان وب کام (واحد برنامه نویسی کام پرداز) با مدیریت مهندس کامران فخری کار خودرا آغاز نمود .

وب کام با هدف ایجاد فعالیت های تخصصی در زمینه IT  ، برنامه نویسی ، خدمات مختلف نرم افزارهای مالی وحسابداری ، تجارت الکترونیک و بازار یابی نوین تشکیل گردید.

وجود جوانان متعهد ومتخصص در زمینه های تخصصی از جمله برنامه نویسی تحت وب، پیاده سازی بانک های اطلاعاتی ، سازندگان جلوهای بصری و فیلم های نمایشی ، طراحان گرافیست ، مترجمین رسمی ( جهت سایت های چند زبانه ) و تولید وانجام خدمات  نرم افزارهای مالی وحسابداری و…. از مشخصه های بارز وب کام است.

حال پس از گذشت 18 سال فعالیت موفق در استان خراسان و وجود کارنامه درخشان در زمینه برنامه نویسی و طراحی امید آن است که وب کام با استفاده از افراد مجرب ومتخصص در عملی ساختن شعارهایشان همچنان سربلند باشند این مختصر را با شعار درون گروهی وب کام به پایان میبریم

“یا کاری را انجام ندهیم یا آن را به طریقه ای  کامل ومطمئن انجام دهیم”